Ons privacybeleid

In ons werk delen we graag onze passie voor het bloemistenvak; het delen van persoonsgegevens doen we daarentegen liever niet. Waarom niet? Wij vinden dat persoonsgegevens zoveel als mogelijk bij de persoon van wie ze zijn – en dus privé – dienen te blijven. In enkele gevallen zullen we je gegevens moeten gebruiken om je zo goed als mogelijk te kunnen helpen. Door middel van ons privacybeleid informeren we je hier graag over.

1. Persoonsgegevens

Zoals we hierboven al stelden hebben we in enkele gevallen gegevens van je nodig. Bijvoorbeeld als je in onze winkel of online in onze webshop een aankoop doet, zodat we je aankoop kunnen verwerken in onze administratie. Maar ook als we je een factuur willen sturen, je een bestelling (regelmatig) ergens wil laten bezorgen of een pre-order plaatst. Welke gegevens willen we dan van je weten?

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

Indien je een bestelling ergens anders wil laten bezorgen dan hebben we daarvoor ook de volgende gegevens nodig: •

 • Naam derde •
 • Adres derde •
 • Woonplaats derde

Het spreekt voor zich dat we alléén die gegevens van je gebruiken die we ook daadwerkelijk nodig hebben om een bepaalde handeling te verrichten. We gebruiken dus steeds een zo minimaal mogelijk aantal gegevens.

2. Beveiliging

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van je persoonsgegevens te voorkomen.

3. Delen van persoonsgegevens

We zullen je gegevens nooit aan anderen verkopen. Wel kunnen we gegevens van je doorgeven aan een andere bloemist, als je bijvoorbeeld een bestelling aan de andere kant van Nederland of ergens anders in Europa wil laten bezorgen. We zullen dit dan doorgeven zodat de bestelling uitgevoerd kan worden. Ook kunnen we je gegevens doorgeven aan onze betaalpartner en aan onze IT-dienstverlener. Deze partijen zijn ook verplicht om zich aan de privacywetgeving te houden.

4. Bewaren van persoonsgegevens

De eerder opgesomde persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig is om je bestelling af te handelen. Inclusief garantie zal dit maximaal één jaar zijn. Daarna worden je gegevens gewist, tenzij de wetgever ons verplicht om deze nog te bewaren. Zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.

5. Jouw rechten

Baas over eigen gegevens. Dat wil jij en dat willen wij. Daarom kun je ons altijd een inzageverzoek sturen zodat we je kunnen laten zien welke persoonsgegevens we van je verwerken. Ook kan je in bepaalde gevallen je gegevens wijzigen, verwijderen, het gebruik beperken, bezwaar maken tegen de verwerking of gegevens laten overdragen. Lees onderaan dit schrijven hoe je van je rechten gebruik kan maken.

6. Wijzigingen in ons privacybeleid

Het kan voorkomen dat wij vinden dat ons privacybeleid aanpassing nodig heeft, bijvoorbeeld omdat we nieuwe diensten gaan aanbieden. Daarom is het verstandig om zo nu en dan ons privacybeleid door te nemen, zodat je hiervan op de hoogte bent.

7. Heb je vragen, verzoeken of klachten ten aanzien van je persoonsgegevens?

Neem dan vooral contact met onze privacyfunctionaris op. Dit kan via de onderstaande gegevens:

Jouw Bloemist Raadhuisstraat 1
3891 EB Zeewolde
t. 036 522 1996
e. info@jouwbloemist.nl

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse toezichthouder op het verwerken van persoonsgegevens. Kijk hiervoor op de website van de AP.